• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Çocuk Ürolojisi'nin ilgilendiği konular
Çocuk Ürolojisi çocukların böbrek, idrar yolları ve cinsiyet organlarının doğumsal ve sonradan edinilmiş hastalıklarıyla ilgilenir. Çocuğunuzda bu bozukluklardan birisi varsa ya da olduğundan şüpheleniyorsanız. İletişim kısmındaki veya sayfa altlarındaki mail adresinden bize yazabilir ya da telefonlardan danışabilirsiniz
Hamilelikte tanı konmuş idrar yolları genişlemeleri
Böbrek büyümeleri (hidronefroz), atnalı böbrek, böbrek tümörleri (Wilms’, nöroblastom)
İdrar yolları darlıkları: üreteropelvik darlık (UPJ), üreteovezkal darlık, posterior üretral valv (PUV)
Sünnet, sünnet hataları, gömülü penis, hipospadias , epispadias, mesane ekstrofisi, kloakal anomaliler
Cinsiyet anomalileri
İşeme bozuklukları: Gece ve/veya gündüz idrar kaçırma, sık veya seyrek idrara çıkma, nörojen mesane.
Testis hastalıkları: İnmemiş testis, testis tümörleri
Vezikoüreteral reflü