• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ders Notları
Üriner Sistem Anomalileri

- Mesane ekstrofisi
- Hipospadyas
- Epispadyas
- Cinsel gelişim bozuklukları (DSD)
- Nadir Anomaliler

Dökümanı indirmek için buraya tıklayınız...