• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Verba volent scripta manent... (Söz uçar yazı kalır)
Her yerde, her vesileyle konuşmuşum...
Aşağıdakiler, bunların sadece bir bölümü: